Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

Protest wyborczy WWS i MWS

Protest wyborczy WWS i MWS

W dniu 28 listopada 2014 r. Maciej Białecki, pełnomocnik wyborczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie protest przeciwko ważności wyborów. Protest wskazuje na dwie istotne nieprawidłowości, które mogły mieć istotny wpływ na przebieg i wyniki głosowania, a przez to na wyniki wyborów do rad miast na prawach powia…

czytaj więcej »

 


>